Päihdekuntoutuskoti Seukkalan toiminnan perustana ovat kristilliset arvot

Seukkala tarjoaa asiakkailleen päihdekuntoutusta sekä yhteisöllistä kuntouttavaa palveluasumista ja pitkäaikaista asumispalvelua henkilöille, jotka tarvitsevat vielä vahvaa tukea päihteettömään elämään ja arjenhallintaan.

Päihdekuntoutuskoti Seukkala

Päihdekuntoutuskoti Seukkala on Väentupa ry:n kuntoutusyksikkö.

Seukkala tarjoaa asiakkailleen päihdekuntoutusta sekä yhteisöllistä kuntouttavaa palveluasumista ja pitkäaikaista asumispalvelua henkilöille, jotka tarvitsevat vielä vahvaa tukea päihteettömään elämään ja arjenhallintaan. Lisäksi Seukkalassa on mahdollisuus yksilöllisesti suunniteltuun kuntouttavaan työtoimintaan.

Seukkalassa on 10 asiakaspaikkaa ja kohderyhmänä ovat päihde- ja mielenterveyskuntoutujat, täysi-ikäiset miehet ja naiset.

Päihdekuntoutuskoti Seukkala
Vitkalantie 125
41360 VALKOLA

seukkala

Toiminnan perusta ja tavoite

Päihdekuntoutuskoti Seukkalan toiminnan perustana ovat kristilliset arvot ja yhteisökuntoutuksen periaatteet. Seukkalan yhteisö on ikään kuin iso perhe, jossa on mahdollisuus toipua ja kasvaa kantamaan vastuuta omasta elämästään ja valinnoistaan.

Toiminnan tavoitteena on tukea päihteistä ja muista riippuvuuksista vapautumiseen sisäisen kasvun ja eheytymisen kautta. Hengellisyys on läsnä yhteisön toiminnassa voimavarana ja arvoperustana, mutta asiakkaita ei siihen henkilökohtaisella tasolla painosteta. Jos he itse kokevat hengelliset asiat tärkeinä, sielunhoidollinen työskentely on mahdollista osana kuntoutustyöskentelyä.

veneilemässä

Kuntoutusohjelman sisältö

Päihdekuntoutuskoti Seukkalan yhteisöllinen kuntoutusohjelma koostuu omaohjaajatyöskentelystä, ryhmätyöskentelystä ja yhteisestä toiminnallisuudesta. Omaohjaajatyöskentely sisältää säännöllisiä omaohjaajakeskusteluja, sekä asiakkaan asioiden hoitamista hänen tarpeidensa ja yhdessä laaditun kuntoutussuunnitelman mukaisesti.

Riippuvuutta, siitä toipumista sekä elämänhallintaan liittyviä teemoja käsitellään ohjatussa keskusteluryhmässä, jossa vertaistuki ja ryhmäläisten elämänkokemukset ovat keskeisessä osassa. Yhteisöpalaverit kokoontuvat kolme kertaa viikossa. Alkavan viikon viikko-ohjelma laaditaan yhdessä aina maanantain yhteisöpalaverissa. Viikko-ohjelmaa laadittaessa suunnitellaan viikon yhteisen toiminnallisuuden sisältö.

Green Care

Päihdekuntoutuskoti Seukkala sijaitsee maaseudulla, missä on mahdollisuus liikkumiseen, retkeilyyn ja rauhoittumiseen luonnon keskellä. Eläimet ovat tärkeä osa Seukkalan toimintaa. Seukkalassa on neljä omaa lammasta, joiden hoitamiseen asiakkailla on mahdollisuus osallistua.

Asiakkaiden on mahdollista tuoda sovitusti omia lemmikkejä mukanaan kuntoutukseen. Yhteisöpalavereissa tehdyn suunnitelman mukaisesti Seukkalassa pidetään hevostoimintapäiviä, jolloin Seukkalan johtaja tuo kaksi omaa hevostaan päivän ajaksi Seukkalaan. Hevostoimintapäivän aikana asiakkailla on mahdollisuus tutustua hevosiin ja niiden hoitamiseen sekä kokeilla ratsastamista.

Lisäksi ohjaajat voivat tuoda omia koiriaan Seukkalaan asiakkaiden toiveiden mukaisesti. Seukkalan piha-alueella kasvaa marjapensaita, hedelmäpuita, kukkaistutuksia sekä kasvulaatikoissa syötäviä yrttejä, salaattia yms. Puutarhanhoidollinen toiminta on osa Seukkalan Green Care-toimintaa. Kädentaidoissa hyödynnetään luonnon materiaaleja ja omien lampaiden villaa.

Lapsilla on hauskaa!😃🐶🐶#vauhtiajavaarallisiatilanteita 😅 #slovakiancuvac Lyyli ja #alaskanmalamuutti Häjy
Isänpäivä ♥️ #elämänitärkeimmät #isyysonrikkaus #mikäelämässäontärkeää
"Viimeistä viedään", loppukiri 😅. Käsittelyssä ystävämme Kielo, kiinnipitäjänä Ulla.
Ohjelman sisällöt ja hoitomaksut

Seukkalaan tarvitaan lähettävältä kunnalta maksusitoumus.

Päihdekuntoutus-/arviointijakso 157 €/vrk (kuntaosuus 143€/vrk, asiakkaalta laskutettava asumismaksu 14 €/vrk)

 • Elämäntilanteen ja tuen tarpeen kartoitus
 • Riippuvuuden käsittely
 • Henkilökohtaiset keskustelut säännöllisesti
 • Keskusteluryhmä
 • Toiminnallisuus
 • Yhteisöhoito
 • Kristillisyys
 • Mahdollisuus akupunktiohoitoon

Yhteisöhoidollinen kuntouttava palveluasuminen 113€/vrk (kuntaosuus 99€/vrk, asiakkaalta laskutettava vuokra 14€/vrk)

 • Tavoitteena itsenäinen tai tuettu asuminen esim. Väentupa Ry:n tukiasunnoissa
 • Mahdollisuus kuntouttavaan työtoimintaan Väentupa Ry:n toimintayksikössä 2 krt/vko
 • Tuetun asumisen valmistelu, esim. asteittain siirtyminen
 • Yhteisöhoito
 • Henkilökohtaiset keskustelut
 • Toiminnallisuus
 • Kristillisyys
 • Mahdollisuus akupunktiohoitoon

Pitkäaikainen yhteisöhoidollinen kuntouttava asumispalvelu 98€/vrk (kuntaosuus 84€/vrk, asiakkaalta laskutettava vuokra 14 €/vrk)

 • Yhteisöhoito
 • Tuki elämän- ja arjenhallintaan
 • Toiminnallisuus
 • Henkilökohtaiset keskustelut tarvittaessa
 • Kristillisyys
 • Mahdollisuus akupunktiohoitoon

Intervallijakso 113€/vrk (kuntaosuus 99€/vrk, asiakasmaksu 14€)

 • Kesto 1 – 2 viikkoa
 • Intervallijakson tarkoitus on tukea asiakkaan päihteetöntä elämäntapaa ja antaa mahdollisuus tarkastella toipumiseen liittyviä haasteita
 • Mahdollisuus akupunktiohoitoon