Mäkitupa tarjoaa tuettua asumista kaikista vaikeimmassa tilanteessa oleville

Mäkitupa tarjoaa mahdollisuuden asumiseen heille, joilla olisi muutoin vaikeuksia saada ja pitää asuntoa vapailla asuntomarkkinoilla. Mäkituvan tuetun asumisen turvin näille ihmisille voidaan järjestää turvallinen asuinympäristö.

Tukiasumisyksikkö Mäkitupa

Mäkitupa on tuetun asumisen yksikkö aivan Laukaan kirkonkylän keskustan tuntumassa.

Mäkituvalla on 20 asuntoa, joista 14 on pieniä yksiöitä ja loput asunnot ovat kaksioita. Asumisyksikön tiloihin kuuluu myös toimisto ja yhteisinä tiloina pyykkitupa ja saunatilat, jotka ovat asiakkaiden käytössä. Alakerran yhteisessä päiväkeskustilassa voidaan toteuttaa ryhmätoimintaa ja muuta yhteisöllistä ajanvietettä. Asiakkaiden toiveiden ja mielenkiinnon mukaan yhteisissä tiloissa voidaan järjestää muun muassa elokuvailtoja, pelata biljardia tai yhteisöpalavereja.

Mäkituvalla asunnottomuuden riski vähenee

Mäkitupa tarjoaa tuettua asumispalvelua niille ihmisille, jotka ovat suurimman asunnottomuusuhan alla. Mäkitupa tarjoaa mahdollisuuden asumiseen heille, joilla olisi muutoin vaikeuksia saada ja pitää asuntoa vapailla asuntomarkkinoilla. Mäkituvan tuetun asumisen turvin näille ihmisille voidaan järjestää turvallinen asuinympäristö.

Mäkituvalla asukkaita autetaan muun muassa asumisen tukien hakemisessa. Tuetun asumisen avulla tukiasiat esimerkiksi Kelan kanssa tulee hoidettua, vuokrat maksettua ja asunnottomuuden riski vähenee.

Mäkituvalla voi asua turvatusti, vaikka esimerkiksi päihteet kuuluisivat elämään. Jos päihteetön elämä tulee ajankohtaiseksi ja asiakas on valmis siihen sitoutumaan, on hänellä mahdollisuus siirtyä päihteettömään asumisyksikköön asumaan ja opettelemaan arkea päihteettömänä.

Tuettua asumista

Mäkituvalla työntekijä on saatavilla aina tarvittaessa. Työntekijä valvoo, että asuminen Mäkituvalla sujuu rauhallisesti. Tarvittaessa tuetun asumisyksikön työntekijä ohjaa asukkaan esimerkiksi perusterveydenhuollon piiriin, jos asukkaan terveydellinen tilanne sitä vaatii.

Mäkituvalla on myös täysin valmiiksi kalustettu kriisihuone. Kriisimajoitukseen pääsee nopeallakin aikataululla tilanteen niin vaatiessa. Kriisimajoituksen aikana asiakkaan tilanne kartoitetaan kokonaisvaltaisesti ja pohditaan moniammatillisessa työryhmässä, millä keinoin asiakkaan tilanne saataisiin hoitumaan. Kriisitilanteita voivat olla esimerkiksi asunnottomuus tai sen uhka.

Käyntiosoite:
Ketomaantie 2 B
41340 Laukaa
Puh. 044 775 0318

Tukiasumisyksikkö mäkitupa laukaa