BOOSTIA työllistymiseen ja osaamiseen -hanke tarjoaa monipuolisen valikoiman erilaisia työtehtäviä Väentuvalla.

Väentuvalla aloitti toimintansa vuoden 2023 maaliskuun alussa työllisyyspoliittinen hanke, jonka rahoittaa Keski-Suomen TE-toimisto. Hankkeen kohderyhmänä ovat kaikki työttömät työnhakijat

BOOSTIA työllistymiseen ja osaamiseen -hanke

Väentuvalla aloitti toimintansa vuoden 2023 maaliskuun alussa työllisyyspoliittinen hanke, jonka rahoittaa Keski-Suomen TE-toimisto. Hankkeen kohderyhmänä ovat kaikki työttömät työnhakijat. Hankkeessa työskentelevät hankepäällikkönä Satu-Marja Hassi ja hanketyöntekijänä Tuomo Mäkeläinen.

Hankehenkilöt järjestävät aktiivisesti koulutuksia ja kouluttautuvat myös itse. Koulutus ja sitä kautta työllistyminen ovat paras turva syrjään jäämistä ja näköalattomuutta vastaan.
Osallistuminen työllisyystapahtumiin ja muihin tilaisuuksiin, verkostoituminen, yhteistyö oppilaitosten, yritysten, hankkeiden ja muiden työllisyystoimijoiden kanssa ovat myös tärkeä osa hankehenkilöstön työtä.

luotsiprojekti

Hankkeella on kolme laajaa kärkitavoitetta

Ensimmäisenä tavoitteena on kehittää ja toteuttaa joustavia sekä nopeita tapoja päästä työelämään pitkän työttömyysjakson jälkeen. Menetelminä ovat työkokeilu ja palkkatukityö.

Toisena tavoitteena on räätälöidä osallistujien tarpeiden mukaisia oppisopimuskoulutuksia perus-, ammatti- tai erikoisammattitutkinnon suorittamiseksi. Väentupa ry:ssä on tarjolla useiden alojen tutkinnonosia ja koko tutkintoja kuten esimerkiksi sosiaali- ja terveysalan perustutkinto, tieto- ja viestintätekniikan perustutkinto, puhtaus- ja kiinteistöalan perustutkinto, media-alan ja kuvallisen ilmaisun perustutkinto, luonto- ja ympäristöalan perustutkinto, liiketalouden perustutkinto, rakennusalan perustutkinto, logistiikka-alan perustutkinto ja mielenterveys- ja päihdetyön ammattitutkinto.

Ammattia vailla olevan henkilön tai ammatinvaihtajan on mahdollista suorittaa projektin kautta oppisopimusopiskelulla lukuisia erilaisten tutkintojen osia ja kokonaisia ammatillisia tutkintoja. Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto, datanomi, vanhustyön erikoisammattitutkinto, liiketalouden perustutkinto, mielenterveys- ja päihdetyön erikoisammattitutkinto ja kuntoutus-, tuki- ja ohjauspalvelujen erikoisammattitutkinto ovat hyviä esimerkkejä useista projektin tarjoamista vaihtoehdoista.

Oppisopimusopiskelun lisäksi hanke järjestää lyhytkestoisempia työllistymistä edistäviä ja lakisääteisiä koulutuksia kuten ensiapukursseja sekä lupa- ja korttikoulutuksia. Lupa- ja korttikoulutuksista mainittakoon esimerkkeinä työturvallisuus- ja tulityökortti sekä hygieniapassi.
Kolmantena, vaan ei vähäisimpänä päätavoitteena, on kerätä työkaluja ja hyviä käytänteitä pitkäaikaistyöttömien ja vaikeassa työmarkkinatilanteessa olevien henkilöiden työllistymiseen ja osaamisen kehittämiseen. Menetelmänä on yhteiskehittäminen työllisyyshankkeiden ja muiden työllisyyden asiantuntijoiden kanssa.

Monipuolisia työtehtäviä Väentuvalla

BOOSTIA työllistymiseen ja osaamiseen -hanke tarjoaa monipuolisen valikoiman erilaisia työtehtäviä Väentuvalla. Niistä mainittakoon tietokonehuollon työtehtävät, sähkö- ja elektroniikkalaitteiden vastaanotto, testaaminen ja korjaaminen, ympäristönhoitaminen, keittiötyöt, kiinteistönhoitotyöt, remontti- ja korjaustyöt, kuljetustehtävät, siivoustyöt, vanerinmyynti ja puualantyöt, kierrätysmyymälän työtehtävät, ohjaajan työtehtävät sekä lukuisat muut sosiaali- ja terveysalan työtehtävät.

Hae mukaan!

Projekti rekrytoi toimintoihinsa non-stoppina, joten toivomme aktiivisia yhteydenottoja!

satu-marja hassi

Projektipäällikkö
Satu-Marja Hassi
toihin@vaentupa.fi
Puh. 040 181 3439

Tuomo Mäkeläinen

Projektityöntekijä
Tuomo Mäkeläinen
tuomo.makelainen@vaentupa.fi
Puh. 040 161 8736