Hankkeet Väentupa ry:ssä

Väentupa ry tarjoaa monenlaista työllistämistä edistävää palvelua ja muun muassa opintopolkujen kartoitusta. Palveluiden avulla mahdollistetaan matalan kynnyksen siirtyminen työelämän pariin tai esimerkiksi opintojen suorittamiseen.

Hankkeet

Väentupa ry tarjoaa monenlaista työllistämistä edistävää palvelua ja muun muassa opintopolkujen kartoitusta. Palveluiden avulla mahdollistetaan matalan kynnyksen siirtyminen työelämän pariin tai esimerkiksi opintojen suorittamiseen.
tuoja-hanke

Tuoja-hanke

Tuoja-hanke auttaa heikoimmassa sosiaalisessa asemassa olevia

Tukea, turvaa ja tekoja (TUOJA)-hankkeen kohderyhmää ovat laukaalaiset henkilöt, joiden sosiaalinen osallisuus on heikoin ja heidän perustoimeentulonsa on vaarassa.

kierto-hanke

Kierto-hanke

Kehitetään hävikkiruokajakelun malli Laukaan maaseudulle

Hankkeen toiminnassa hävikkiruoka sekä hävikkiruokaa koskeva kuluttajatietous tavoittaa Laukaan sivukylien asukkaita ja näin ollen edistää kiertotaloutta ja kestävää kehitystä.

osax-hanke

Osallisuushanke OsaX

Hankkeen kohderyhmää ovat 17-64- vuotiaat työelämän ulkopuolella olevat henkilöt

Osallisuus ja sosiaaliset verkostot toimivat suojaavina tekijöinä syrjäytymistä ja erilaisia hyvinvointivajeita vastaan.