Osallisuushanke OsaX kohderyhmää ovat työelämän ulkopuolella olevat henkilöt

Osallisuus ja sosiaaliset verkostot toimivat suojaavina tekijöinä syrjäytymistä ja erilaisia hyvinvointivajeita vastaan.

Osallisuushanke OsaX

Osallisuushanke OsaX kohderyhmää ovat 17-64- vuotiaat työelämän ulkopuolella olevat henkilöt. Hanke pureutuu sosiaalisen osallisuuden lisäämiseen Laukaassa, Äänekoskella ja Konnevedellä. Osallisuus ja sosiaaliset verkostot toimivat suojaavina tekijöinä syrjäytymistä ja erilaisia hyvinvointivajeita vastaan. OsaX- hankkeessa tuemme hankkeen osallistujien osallisuutta eri keinoin.

Hankkeella on kohtaamispaikka Laukaan keskustan tuntumassa, Arwidssonintie 15-17. Osax-Corner on avoinna maanantaista torstaihin klo 9-14. Sisäänkäynti P-paikan puolelta. Työ- ja toimintakykyä vahvistetaan yksilö- ja ryhmätoiminnan avulla – Hankkeen toiminnassa korostuvat valmentaminen, mentorointi ja itseohjautuvuuteen tukeminen.

Hankkeen tavoitteena on, että Jokainen hankkeen osallistuja kokee vahvempaa toimijuutta ja jäsenyyttä hankkeen päättyessä, kuin hankkeessa aloittaessa. Tavoitteena on, että jokainen hankkeen osallistuja kokee myös osallistumisvalmiuksiensa kasvaneen hankkeen päättyessä.

Hanketta rahoittaa sosiaali- ja terveysministeriö järjestöavustuksilla.

Hankkeen yhteystiedot

Elisa Hyvärinen

Elisa Hyvärinen

Hankepäällikkö

Sanna Frisk

Sanna Frisk

Hankeohjaaja