Osallisuushanke OsaX kohderyhmää ovat työelämän ulkopuolella olevat henkilöt

Osallisuus ja sosiaaliset verkostot toimivat suojaavina tekijöinä syrjäytymistä ja erilaisia hyvinvointivajeita vastaan.

Osallisuushanke OsaX

Osallisuushanke OsaX kohderyhmää ovat 17-64- vuotiaat työelämän ulkopuolella olevat henkilöt. Hanke pureutuu sosiaalisen osallisuuden lisäämiseen Laukaassa, Äänekoskella ja Konnevedellä. Osallisuus ja sosiaaliset verkostot toimivat suojaavina tekijöinä syrjäytymistä ja erilaisia hyvinvointivajeita vastaan. OsaX- hankkeessa tuemme hankkeen osallistujien osallisuutta eri keinoin.

Hankkeelle avataan päiväkeskus keväällä 2023 Laukaan keskustan tuntumaan. Työ- ja toimintakykyä vahvistetaan yksilö- ja ryhmätoiminnan avulla – Hankkeen toiminnassa korostuvat valmentaminen, mentorointi ja itseohjautuvuuteen tukeminen.

Hankkeen tavoitteena on, että Jokainen hankkeen osallistuja kokee vahvempaa toimijuutta ja jäsenyyttä hankkeen päättyessä, kuin hankkeessa aloittaessa. Tavoitteena on, että jokainen hankkeen osallistuja kokee myös osallistumisvalmiuksiensa kasvaneen hankkeen päättyessä.

Hanketta rahoittaa sosiaali- ja terveysministeriö järjestöavustuksilla.

Oletko kiinnostunut tekemään opinnäytetyön Väentuvan osallisuus- hankkeeseen? Toivomme saavamme hankkeeseen yhdestä̈ kahteen AMK tai YAMK- tasoista opinnäytetyötä, joiden tavoite on tuottaa tietoa osallisuudesta sekä hankkeen vaikuttavuudesta hankkeen osallistujien hyvinvointiin. Opinnäytetyössä voidaan lähestyä osallisuutta esimerkiksi toimijuuden, jäsenyyden tai osallistumisvalmiuksien näkökulmista. Lisätietoja antaa hankepäällikkö Elisa Hyvärinen.

Hankkeen yhteystiedot

henkilokuva

Hankepäällikkö
Elisa Hyvärinen
elisa.hyvarinen@vaentupa.fi
Puh. 040 553 6961

henkilokuva

Hankeohjaaja
Tommi Pesonen
tommi.pesonen@vaentupa.fi
Puh. 040 750 4270