Seukkalan toiminnan esittely

Seukkala tarjoaa asiakkailleen päihdekuntoutusta sekä yhteisöllistä kuntouttavaa palveluasumista ja pitkäaikaista asumispalvelua henkilöille, jotka tarvitsevat vielä vahvaa tukea päihteettömään elämään ja arjenhallintaan.

Päihdekuntoutuskoti Seukkala

Päihdekuntoutuskoti Seukkala sijaitsee maaseudun rauhassa Laukaan Valkolan kylässä. Kodikkaaseen pihapiiriin kuuluvat päärakennus ja kaksi asuntolarakennusta sekä kaksi ulkorakennusta. Päärakennuksessa on muutaman asuinhuoneen lisäksi toimisto-, ryhmä-, ruokailu- ja oleskelutiloja sekä kuntosali. Jokaiselle asiakkaalle on varattu oma huone ja puusauna lämpiää useita kertoja viikossa.

Lähimpään taajamaan Laukaaseen on kaksitoista kilometriä, minne teemme viikoittain kaksi kyläkyytireissua asioiden hoitamiseksi.

Ympäristössä on hyvät mahdollisuudet luonnossa liikkumiseen ja retkeilyyn. Erilaiset retket ja toiminnallisuus ovat myös olennainen osa viikko-ohjelmaamme.

Käyntiosoite:
Vitkalantie 125
41360 VALKOLA
Paikkakyselyt: 044 775 0301
Laskutusasiat: 040 418 5456

päihdekuntoutuskodissa yhteistä tekemistä

Kohderyhmä

Päihdekuntoutuskodin toiminta on suunniteltu vastaamaan erilaisista riippuvuuksista ja mielenterveysongelmista toipuvien ihmisten kuntoutuksellisiin tarpeisiin. Työskentelemme miesten, naisten ja perheiden auttamiseksi.

  • Arvostamme ihmisen ainutkertaisuutta. Uskomme jokaisen mahdollisuuteen muuttaa omia käyttäytymismallejaan, kun hän tunnistaa muutoksen tarpeet elämässään.
  • Kohtaamisessa lähtökohtinamme ovat tasa-arvoisuus ja asiakaslähtöisyys.
  • Toimintamme perustana on kristillinen ihmiskäsitys ihmisestä Jumalan luomana ja omana itsenään arvokkaana persoonana.
  • Pidämme tärkeänä verkostotyötä.
  • Haluamme toimia laadukkaasti kaikilla osa-alueilla.
veneilemässä

Hengellisyys

Hengelliset juuremme ovat luterilaisuudessa mutta toimintamme on yhteiskristillistä. Haluamme olla rakentamassa yhteisvastuullista toimintaa päihde- ja mielenterveyskuntoutujien auttamiseksi yhdessä eri seurakuntien kanssa.

hengellisyys seukkalassa

Lähimmäisenrakkaudesta nouseva palvelutyö ohjaa asiakastyötämme. Henkilökunnallamme on valmiudet sielunhoitoon ja rukoukseen.

Seukkalassa käy vierailijoita eri seurakunnista pitämässä hengellisiä tilaisuuksia. Lisäksi käymme erilaisissa hengellisissä tilaisuuksissa myös talon ulkopuolella. Kunnioitamme asiakkaan itsemääräämisoikeutta ja sen vuoksi hengellisiin iltatilaisuuksiin osallistuminen on vapaaehtoista.

Green Care osana kuntoutusohjelmaa

Green Care-toimintaa toteutetaan osana Seukkalan yhteisöllistä kuntoutusohjelmaa. Creen Care-työskentelyn osa-alueita Seukkalassa ovat eläinavusteinen toiminta, puutarhan hoito, luonto ja ympäristö sekä kädentaidot.

Seukkalassa asuu pysyvästi neljä suomenlammasta, joiden hoitaminen sisältyy yhteisössä kuntoutujille viikoittain jaettaviin vastuualueisiin. Jokaisella yhteisön jäsenellä on mahdollisuus hoitaa ja "seurustella" lampaiden kanssa päivittäin.

suomenlampaat

Seukkalassa järjestetään säännöllisesti ns. hevospäiviä, Hevospäivien aikana kuntoutujien on mahdollista osallistua ohjatusti hevosten hoitamiseen sekä halutessaan ratsastaa niillä. Lisäksi kuntoutujien on mahdollista tuoda sovitusti omia lemmikkejään mukanaan Seukkalaan kuntoutusjakson ajaksi.

seukkala luonnon keskellä

Seukkala sijaitsee luonnon keskellä, joten luonnossa liikkuminen ja retket ovat tärkeä osa toimintaamme. Ympäristön- ja puutarhanhoitoon liittyvät tehtävät ovat osa yhteisössä viikoittain jaettavia vastuualueita. Kädentaitojen alueeseen kuuluvat ympäristöstä ja viihtyvyydestä huolehtiminen sekä luonnon materiaalien käyttäminen esimerkiksi askartelussa.

Tavoitteet

Ymmärrämme, että riippuvuuden taustalla on henkistä, fyysistä ja ihmissuhteista johtuvaa pahoinvointia, mikä synnyttää pakonomaista päihteidenkäyttöä. Haluamme olla pysäyttämässä ongelmaksi muuttuneen elämäntilanteen turvallisesti, jotta asiakas voisi arvioida tulevaisuuttansa ilman päihteitä.

seukkalassa yhteistä tekemistä

Tavoitteena on vahvistaa asiakkaan identiteettiä, jotta hän kykenisi luottamaan omiin mahdollisuuksiinsa selviytyä yhteiskunnassa itseään kunnioittavana kansalaisena.

Pyrimme tekemään yhteistyötä asiakkaan aikaisempien hoitavien tahojen kanssa.

Toimintaperiaatteet

  • Yhteisöhoito on kuntoutuskotimme kuntoutuksellinen perusta.
  • Omahoitajatyöskentelyssä asioita käsitellään asiakkaan kanssa tehdyn henkilökohtaisen kuntoutussuunnitelman mukaisesti.
  • Ryhmätyöskentely ohjatuissa vertaistuellisissa keskusteluryhmissä on tärkeä osa kuntoutusta.
  • Toiminnallisuus esimerkiksi luontoretket, elämykset ja eri liikuntamuodot kuuluvat ohjelmaamme säännöllisesti.
  • Asiakkaat osallistuvat talon käytännön tehtäviin osana yhteisöhoitoa.