Uusi polku-projekti

Projektin kohderyhmänä on vaikeassa työmarkkina-asemassa olevat henkilöt kuten maahanmuuttajat, seniorit, osatyökykyiset, ammattitaidottomat nuoret, päihde- ja mielenterveysasiakkaat.

Uusi Polku-projekti järjestää kohderyhmälle palkkatukityöpaikkoja, työkokeilupaikkoja ja oppisopimus opiskelupaikkoja Väentupa ry:n kolmessa tukiasumisyksikössä, hoitokodissa ja SER-Väentuvan tukityöllistämisyksikössä. Palkkatukityön, työkokeilujakson ja oppisopimusopiskelun päättyessä valmennettava ohjataan mahdollisimman joustavasti avoimille työmarkkinoille.

Projekti kartoittaa pitkäaikaistyöttömien osaamisen vajetta ja parantaa monin eri keinoin heidän työllistämisedyllytyksiään, etsii aktiivisesti työ- ja opiskelupaikkoja sekä tarjoaa monipuolisia palveluja, jotka edistävät työnhakijoiden työllistymistä. Projekti järjestää työllistymistä edistäviä lupakorttikoulutuksia: työturvallisuuskortti, hygieniapassi, ensiapukoulutukset, tulityökortti, ja vastaavia. Ammattia vailla olevien on mahdollista suorittaa projektin avulla tutkintojen osia ja kokonaisia perustutkintoja. Muita palveluita ovat terveystarkastukset, liikunta- ja tykypäivät, infotilaisuudet ja tutustumiskäynnit keskisuomalaisiin yrityksiin. Lisäksi projekti panostaa tietojen ja tulostensa dokumentoimiseen.

TOIVOMME YHTEYDENOTTOJA!

Projektipäällikkö
Satu-marja Hassi
toihin(at)vaentupa.fi
Puh. 040 181 3439

Työnohjaaja
Tuomo Mäkeläinen
tuomo.makelainen(at)vaentupa.fi
Puh. 040 161 8736