LUOTSI järjestää kohderyhmälleen mm. työkokeilupaikkoja

Keski-Suomen TE-toimiston rahoittama työllisyyspoliittinen hanke LUOTSI järjestää kohderyhmälleen palkkatuki-, työkokeilu- ja oppisopimusopiskelupaikkoja.

LUOTSI-projekti

Keski-Suomen TE-toimiston rahoittama työllisyyspoliittinen hanke LUOTSI järjestää kohderyhmälleen palkkatuki-, työkokeilu- ja oppisopimusopiskelupaikkoja Väentupa ry:n neljässä asumisyksikössä, kierrätysmyymälä Retrokeitaalla, SER-Väentuvan työllistämisyksikössä ja päihdekuntoutuskoti Seukkalassa. Kohderyhmänä ovat vaikeassa työmarkkina-asemassa olevat henkilöt kuten maahanmuuttajat, osatyökykyiset, seniorit, ammattitaidottomat henkilöt ja päihde- ja mielenterveysasiakkaat.

Projektissa kartoitetaan muun muassa pitkäaikaistyöttömien mahdollista osaamisen vajetta, kehitetään monin eri tavoin heidän työllistymisedellytyksiään, työtaitojaan, etsitään yhdessä sopivia työ- ja opiskelupaikkoja sekä tarjotaan monipuolisia työllisyyspalveluja, jotka edistävät työnhakijoiden työllistymistä. Projektin työntekijät toimivat myös tarvittaessa tukihenkilöinä työllisyys- ja opiskeluasioita hoidettaessa.

luotsiprojekti

Koulutuksella osaamista

Tällaisia palveluja ovat ammattilaisten tarjoamat yksilölliset työvalmennus- ja ohjaus, työllistymistä edistävät lupa- ja korttikoulutukset, terveystarkastukset, liikunta- ja virkistyspäivät, lyhytkestoiset koulutukset, infotilaisuudet ja tutustumiskäynnit sekä oppilaitoksiin että yrityksiin. Työturvallisuuskortti, ensiapukoulutukset, tulityökortti ja hygieniapassi ovat projektin suosituimpia korttikoulutuksia.

Ammattia vailla olevan henkilön tai ammatinvaihtajan on mahdollista suorittaa projektin kautta oppisopimusopiskelulla lukuisia erilaisten tutkintojen osia ja kokonaisia ammatillisia tutkintoja. Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto, datanomi, vanhustyön erikoisammattitutkinto, liiketalouden perustutkinto, mielenterveys- ja päihdetyön erikoisammattitutkinto ja kuntoutus-, tuki- ja ohjauspalvelujen erikoisammattitutkinto ovat hyviä esimerkkejä useista projektin tarjoamista vaihtoehdoista.

Kohti avoimia työmarkkinoita

Vahvan työvalmennuksen ja ohjauksen, työkokeilujakson, palkkatukityön ja oppisopimusopiskelun päättyessä valmennettava saa aina todistuksen itselleen. Projekti kerää palautteita kaikista työtoiminnoista ja järjestämistään koulutuksista sekä tilaisuuksista. Lisäksi LUOTSI-projektissa panostetaan tietojen ja tulostensa dokumentoimiseen sekä seuraamiseen erilaisten seurantasysteemien kuten lomakkeiden ja sähköisen PARty-järjestelmän avulla.

Seurannoista ja tavoitteiden saavuttamisesta raportoidaan säännöllisesti. Palkkatukityön, työkokeilun ja/tai oppisopimusopiskelun jälkeen valmennettava ohjataan mahdollisimman joustavasti avoimille työmarkkinoille. Tässä ohjaamisessa ovat tärkeänä apuna myös projektin yhteistyökumppanit, ohjausryhmä ja laaja verkosto, jossa projekti toimii.

Hae mukaan!

Projekti rekrytoi toimintoihinsa non-stoppina, joten toivomme aktiivisia yhteydenottoja!

satu-marja hassi

Projektipäällikkö
Satu-Marja Hassi
toihin@vaentupa.fi
Puh. 040 181 3439

Tuomo Mäkeläinen

Projektityöntekijä
Tuomo Mäkeläinen
tuomo.makelainen@vaentupa.fi
Puh. 040 161 8736