Seukkala

COVID-19-epidemia ei tällä hetkellä estä uusien asiakkaiden kuntoutukseen pääsemistä Päihdekuntoutuskoti Seukkalaan. Uusien asiakkaiden kohdalla pyritään varmistamaan mahdollisimman hyvin, ettei heillä ole hengitystieinfektion oireita, eivätkä he ole altistuneet COVID-19-infektiolle. Olemme huomioineet toiminnassamme epidemiaa ehkäisevät toimenpiteet/käytännöt STM:n/THL:n ohjeiden mukaisesti.

Vuoden vaihtuessa on perinteisesti hyvä tarkistella ja päivittää asioita. Seukkalan osalta olemme yhteisössä ja koko Väentuvalla pohtineet Seukkalan nimen päivittämisen tarvetta. Nimessämme alusta asti kulkenut etuliite ”Hoitokoti” on jo pitempään koettu vanhahtavana ja sellaisena, ettei se kuvaa toimintaamme oikealla tavalla. Sen vuoksi kävimme Seukkalan yhteisöpalaverissa asiasta keskustelua ja asiakkaat ja ohjaajat teimme yhteisen päätöksen, jonka Väentuvan hallitus hyväksyi, että Hoitokoti Seukkalan nimi muuttuu vuoden 2022 alusta Päihdekuntoutuskoti Seukkalaksi. Asiakkaamme pitivät erityisen tärkeänä, että nimessä löytyvät molemmat sanat: päihde ja koti. Toimintamme ja kaikki muu siis jatkuu ennallaan mutta nimi muuttuu toimintaa paremmin kuvaavaksi.

Toiminnan esittely

Ohjelman sisällöt ja hoitomaksut

Henkilökunta

Käyntiosoite:
Vitkalantie 125, 41360 Valkola
Puh: 044 775 0301