Seukkala

Hoitokoti Seukkala sijaitsee maaseudun rauhassa Laukaan Valkolan kylässä. Kodikkaaseen pihapiiriin kuuluvat päärakennus ja kaksi asuntolarakennusta sekä kaksi ulkorakennusta. Päärakennuksessa on muutaman asuinhuoneen lisäksi toimisto-, ryhmä-, ruokailu- ja oleskelutiloja sekä kuntosali. Jokaiselle asiakkaalle on varattu oma huone ja puusauna lämpiää useita kertoja viikossa.

Lähimpään taajamaan Laukaaseen on kaksitoista kilometriä, minne teemme viikoittain kaksi kyläkyytireissua asioiden hoitamiseksi.

Ympäristössä on hyvät mahdollisuudet luonnossa liikkumiseen ja retkeilyyn. Erilaiset retket ja toiminnallisuus ovat myös olennainen osa viikko-ohjelmaamme.

Kohderyhmä

Kolmenkymmenen vuoden ajan hoitokodin toiminta on pyrkinyt vastaamaan erilaisista riippuvuuksista ja mielenterveysongelmista kärsivien ihmisten kuntoutuksellisista tarpeista. Työskentelemme miesten, naisten ja perheiden auttamiseksi.

Arvot

  • Arvostamme ihmisen ainutkertaisuutta. Haluamme uskoa ihmisen mahdollisuuksiin muuttaa omia käyttäytymismallejaan, kun hän myöntää voimattomuutensa riippuvuutensa suhteen.
  • Kunnioitamme ihmisten tasa-arvoista kohtaamista.
  • Kaiken lähtökohdaksi haluamme asettaa kristillisen ihmiskäsityksen ihmisestä Jumalan luomana olentona.
  • Pidämme tärkeänä verkostotyötä.
  • Haluamme toimia laadukkaasti kaikessa toiminnassamme.

Hengellisyys

Hengelliset juuremme ovat luterilaisuudessa. Haluamme olla rakentamassa yhteisvastuullista toimintaa päihdeongelmaisten auttamiseksi eri seurakuntien kanssa.

Lähimmäisenrakkaudesta nouseva palvelutyö ohjaa asiakastyötämme. Henkilökunnallamme on valmiudet sielunhoitoon ja rukoukseen.

Käymme talon ulkopuolella hengellisissä tilaisuuksissa ja meillä vierailee usein ihmisiä eri seurakunnista. Kunnioitamme asiakkaan itsemääräämisoikeutta, siksi hengelliset tapahtumat ovat vapaaehtoisia.

Tavoitteet

Ymmärrämme, että riippuvuuden taustalla on henkistä, fyysistä ja ihmissuhteista johtuvaa pahoinvointia, mikä synnyttää pakonomaista päihteidenkäyttöä. Haluamme olla pysäyttämässä ongelmaksi muuttuneen elämäntilanteen turvallisesti, jotta asiakas voisi arvioida tulevaisuuttansa ilman päihteitä.

Tavoitteena on vahvistaa asiakkaan identiteettiä, jotta hän kykenisi luottamaan omiin mahdollisuuksiinsa selviytyä yhteiskunnassa itseään kunnioittavana kansalaisena.

Pyrimme tekemään yhteistyötä asiakkaan aikaisempien hoitavien tahojen kanssa.

Toimintaperiaatteet

  • Yhteisöhoito on hoitokotimme kuntoutuksellinen lähtökohta.
  • Ryhmätyöskentely vertaistukiryhmissä on tärkeä osa kuntoutusta.
  • Erilaiset toiminnalliset muodot ovat oleellinen osa kuntouttavaa hoitoa, esim. luontoretket, elokuvat, teatterit, mm. puutyöt ja eri liikuntamuodot.
  • Asiakkaat ovat osaltaan vastaamassa talon käytännön tehtävistä.

Käyntiosoite:
Vitkalantie 125, 41360 Valkola
Puh: 040 418 5456