Ohjelman sisällöt ja hoitomaksut

Päihdekuntoutus-/arviointijakso 157 €/vrk (kuntaosuus 143€/vrk, asiakkaalta laskutettava asumismaksu 14 €/vrk)

 • Elämäntilanteen ja tuen tarpeen kartoitus
 • Riippuvuuden käsittely
 • Henkilökohtaiset keskustelut säännöllisesti
 • Keskusteluryhmä
 • Toiminnallisuus
 • Yhteisöhoito
 • Kristillisyys
 • Mahdollisuus akupunktiohoitoon

Yhteisöhoidollinen kuntouttava palveluasuminen 113€/vrk (kuntaosuus 99€/vrk, asiakkaalta laskutettava vuokra 14€/vrk)

 • Tavoitteena itsenäinen tai tuettu asuminen esim. Väentupa Ry:n tukiasunnoissa
 • Mahdollisuus kuntouttavaan työtoimintaan Väentupa Ry:n toimintayksikössä 2 krt/vko
 • Tuetun asumisen valmistelu, esim. asteittain siirtyminen
 • Yhteisöhoito
 • Henkilökohtaiset keskustelut
 • Toiminnallisuus
 • Kristillisyys
 • Mahdollisuus akupunktiohoitoon

Pitkäaikainen yhteisöhoidollinen kuntouttava asumispalvelu 98€/vrk (kuntaosuus 84€/vrk, asiakkaalta laskutettava vuokra 14 €/vrk)

 • Yhteisöhoito
 • Tuki elämän- ja arjenhallintaan
 • Toiminnallisuus
 • Henkilökohtaiset keskustelut tarvittaessa
 • Kristillisyys
 • Mahdollisuus akupunktiohoitoon

Intervallijakso 113€/vrk (kuntaosuus 99€/vrk, asiakasmaksu 14€)

 • kesto 1 – 2 viikkoa
 • Intervallijakson tarkoitus on tukea asiakkaan päihteetöntä elämäntapaa ja antaa mahdollisuus tarkastella toipumiseen liittyviä haasteita.
 • Mahdollisuus akupunktiohoitoon

Seukkalaan tarvitaan lähettävältä kunnalta maksusitoumus