Asumisyksiköt

Väentupa ry:llä on Laukaassa neljä tukiasumisyksikköä, joista kolme on päihteettömiä. Yksiköt tarjoavat tuettua, yhteisöllistä asumispalvelua pääasiassa päihde- ja mielenterveyskuntoutujille sekä muille asumisen ja arkielämän taidoissa tukea tarvitseville. Asumisyksiköissä asukkaat voivat tuetusti harjoitella arjen taitoja ja päihteetöntä elämää. Yksiköistä käsin voi osallistua myös Väentupa ry:n työllistämistä tukeviin toimintoihin ja näin saada arkeen rytmiä sekä kosketusta työelämään. Vertaistuen tärkeys korostuu yhteisöllisessä asumisessa, vähentää yksinäisyyttä ja tukee osaltaan myös päihteettömyyden tavoitetta.

Paikkakyselyt: Rita Lepikko 040 745 3608

Kievari

Ketorinne

Mäkitupa

Honkatupa 

”Hyvä täällä on olla ja asua. Ruoka on hyvää ja tukea saa aina, oli asia mikä tahansa”

”Täällä on hyvä asua. Vastaan on tultu monessa asiassa ja annettu ajattelemisen aihetta”

”Vertaistuki on tärkeää, aina on joku jolle jutella. Yhteisö tukee pysymään raittiina”

”Täällä pidetään toisista huolta ja arvostetaan. Ei tarvitse olla yksin”